Αλιεία, Γεωργία & Κτηνοτροφία Γεωργικά Είδη & Μηχανήματα

Alonaris - Ηλίας Πετρομανολάκης

Περιγραφή:  Κατασκευή - επισκευή - εμπόριο, γεωργικών εργαλείων
Τηλέφωνα: 2831061400
Φαξ: 28310
Διεύθυνση: Κούφη, Ρέθυμνο 74100
URL: 
 
Συνολο Καταχωρήσεων: 29
Συνολο Κατηγοριών: 1