Αλιεία, Γεωργία & Κτηνοτροφία Γεωργικά Είδη & Μηχανήματα

Αφοι Κισσανδράκη ΟΕ

Περιγραφή:  Γεωργικά είδη - εφόδια - μηχανήματα & εργαλεία
Τηλέφωνα: 2831072742
Φαξ: 2831073921
Διεύθυνση: Ν. Μαγνησία Ρέθυμνο 74100
URL: 
 
Συνολο Καταχωρήσεων: 29
Συνολο Κατηγοριών: 1