Αλιεία, Γεωργία & Κτηνοτροφία Γεωργικά Είδη & Μηχανήματα

Αγροτεχνική Σπηλίου, Αυγενάκης Χαρ. & ΣΙΑ Ο.Ε.

Περιγραφή:  Γεωργικά είδη - εφόδια - μηχανήματα & εργαλεία
Τηλέφωνα: 2832022522
Φαξ: 28310
Διεύθυνση: Σπήλι Δήμου Λάμπης 74053
URL: 
 
Συνολο Καταχωρήσεων: 29
Συνολο Κατηγοριών: 1