Αλιεία, Γεωργία & Κτηνοτροφία Γεωργικά Είδη & Μηχανήματα

Κέντρο Κήπου

Περιγραφή:  Γεωργικά είδη - εφόδια - μηχανήματα & εργαλεία
Τηλέφωνα: 2831035001
Φαξ: 28310
Διεύθυνση: Ζυμβρακάκη 10 Ρέθυμνο 74100
URL: 
 
Συνολο Καταχωρήσεων: 29
Συνολο Κατηγοριών: 1