Αλιεία, Γεωργία & Κτηνοτροφία Είδη Αλιείας & Κυνηγιού

Μανουσάκης Marine

Περιγραφή:  Σκάφη αναψυχής, Ναυτιλιακά, Είδη αλιείας
Τηλέφωνα: 2831050167
Φαξ: 2831050167
Διεύθυνση: Γ. Παπανδρέου 31, Ρέθυμνο 74100
URL: 
 
Συνολο Καταχωρήσεων: 12
Συνολο Κατηγοριών: 1