Αλιεία, Γεωργία & Κτηνοτροφία Κατοικίδια Ζώα & Ψάρια

Φωλιά, Μιχελιδάκης Κωνσταντίνος

Περιγραφή:  Κατοικίδια ζώα, πτηνά, οδικά πτηνά
Τηλέφωνα: 2831028248
Φαξ: 28310
Διεύθυνση: Εμμ. Παχλά 107, Ρέθυμνο 74100
URL: 
 
Συνολο Καταχωρήσεων: 4
Συνολο Κατηγοριών: 1