Αλιεία, Γεωργία & Κτηνοτροφία Ελαιοτριβεία

Westfalia, Φακιδάρη Ζαχαρούλα

Περιγραφή:  Ελαιοτριβείο
Τηλέφωνα: 2834041243
Φαξ: 2834041243
Διεύθυνση: Δαφνέδες Δήμου Κουλούκωνα 74051
URL: 
 
Συνολο Καταχωρήσεων: 15
Συνολο Κατηγοριών: 1