Αλιεία, Γεωργία & Κτηνοτροφία Ελαιοτριβεία

ΕΥΟΣΜΟΣ ΑΕ

Περιγραφή:  Ελαιοτριβείο, Εμπόριο βιολογικού ελαιολάδου
Τηλέφωνα: 2831061396
Φαξ: 28310
Διεύθυνση: Επισκοπή, Ρέθυμνο 74100
URL: 
 
Συνολο Καταχωρήσεων: 15
Συνολο Κατηγοριών: 1