Αλιεία, Γεωργία & Κτηνοτροφία Ελαιοτριβεία

Αφοί Δαφνομήλη

Περιγραφή:  Ελαιοτριβείο
Τηλέφωνα: 2834023180
Φαξ: 28310
Διεύθυνση: Πέραμα, Δήμος Γεροποτάμου 74052
URL: 
 
Συνολο Καταχωρήσεων: 15
Συνολο Κατηγοριών: 1