Αλιεία, Γεωργία & Κτηνοτροφία Ελαιοτριβεία

Βολτυράκης Στέλιος

Περιγραφή:  Ελαιοτριβείο
Τηλέφωνα: 2834022133
Φαξ: 28310
Διεύθυνση: Αλφά Μυλοποτάμου 74052
URL: 
 
Συνολο Καταχωρήσεων: 15
Συνολο Κατηγοριών: 1