Αλιεία, Γεωργία & Κτηνοτροφία Ελαιοτριβεία

Κοτζαμπασάκης Εμμανουήλ

Περιγραφή:  Ελαιοτριβείο
Τηλέφωνα: 2831075300
Φαξ: 28310
Διεύθυνση: Χρωμοναστήρι Ρέθυμνο 74100
URL: 
 
Συνολο Καταχωρήσεων: 15
Συνολο Κατηγοριών: 1