Αλιεία, Γεωργία & Κτηνοτροφία Ελαιοτριβεία

Ελαιουργείο, Τσαγκαράκης Λεωνίδας

Περιγραφή:  Σύγχρονο ελαιουργείο για βιολογικά & συμβατικά λάδια
Τηλέφωνα: 2832031326
Φαξ: 2832032328
Διεύθυνση: Σελλιά Δημ. Βασιλείου, Ρέθυμνο 74100
URL: 
 
Συνολο Καταχωρήσεων: 15
Συνολο Κατηγοριών: 1