Τέχνη & Πολιτισμός Ζωγράφοι & Αγιογράφοι

Καλαϊτζαντωνάκης Σπύρος

Περιγραφή:  Αγιογράφος, υλικά ζωγραφικής
Τηλέφωνα: 2831100872
Φαξ: 2831
Διεύθυνση: Τζανέ Μπουνιαλή 34, Ρέθυμνο 74100
URL: 
 
Συνολο Καταχωρήσεων: 11
Συνολο Κατηγοριών: 1