Τέχνη & Πολιτισμός Ζωγράφοι & Αγιογράφοι

Ρουκούδης Εμμανουήλ

Περιγραφή:  Κατασκευή, συντήρηση & αποκατάσταση: εικόνων, τοιχογραφιών & ψηφιδωτών.
Τηλέφωνα: 2832022582
Φαξ: 2832022582
Διεύθυνση: Σπήλι, Δήμου Λάμπης Ρέθυμνο 74100
URL: 
 
Συνολο Καταχωρήσεων: 11
Συνολο Κατηγοριών: 1