Εκπαίδευση & Σχολές Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών , ΙΕΚ, ΚΕΚ

Grant

Περιγραφή:  Ινστιτούτο Τεχνολογίας και Εκπαίδευσης, Ι.ΙΕΚ
Τηλέφωνα: 281035588
Φαξ: 2831058603
Διεύθυνση: Εμμ. Παχλά 118, Ρέθυμνο 74100 (Υποκ/μα: Κωνσταντινουπόλεως 34)
URL: 
 
Συνολο Καταχωρήσεων: 15
Συνολο Κατηγοριών: 1