Εκπαίδευση & Σχολές Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών , ΙΕΚ, ΚΕΚ

Πυξίδα, Καλλέργης Γεώργιος

Περιγραφή:  Μαθήματα πληροφορικής για παιδιά και ενήλικες
Τηλέφωνα: 2831051343
Φαξ: 28310
Διεύθυνση: Καποδιστρίου 33, Ρέθυμνο 74100
URL: 
 
Συνολο Καταχωρήσεων: 15
Συνολο Κατηγοριών: 1