Εκπαίδευση & Σχολές Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών , ΙΕΚ, ΚΕΚ

Σκέφτομαι & Γράφω

Περιγραφή:  Κέντρο μελέτης
Τηλέφωνα: 2831025122
Φαξ: 2831025122
Διεύθυνση: Μ. Πρεβελάκη 19, Ρέθυμνο 74100
URL: 
 
Συνολο Καταχωρήσεων: 15
Συνολο Κατηγοριών: 1