Εκπαίδευση & Σχολές Κέντρα Ξένων Γλωσσών

Κατερίνα Τζωρτζίνη

Κέντρα Ξένων Γλωσσών Βιταλάκη, Αγγλικά

Κέντρο ξένων γλωσσών, Axon

Κιρο Σοφία, Αγγλικά

Κλάδου Μαρία, Αγγλικά - Γερμανικά

Κουτάκη Νίκη Αγγλικά - Γερμανικά

Κυριακάκη Βίκη

Λεντζάκη Αιμιλία Αγγλικά - Γερμανικά

Μαστοράκη Αγγελική, Αγγλικά

Μοράκη Ελένη, Αγγλικά

Νεκταρία Βλατάκη - Ελένη Ζεμπίλη

Παπαδάκη Ειρήνη, Γερμανικά

Παπαδογιαννάκη Βαρβάρα, Αγγλικά

Παπατζανή Μαρία, Αγγλικά

Παππα Αθηνά, Αγγλικά

Παραγιουδάκης Γιάννης, Αγγλικά

Πατσουμάς Ιωάννης, Αγγλικά - Γερμανικά

Πατσουράκη Λίλιαν, Αγγλικά - Γερμανικά

Συνολο Καταχωρήσεων: 49
Συνολο Κατηγοριών: 1