Εκπαίδευση & Σχολές Κέντρα Ξένων Γλωσσών

OPEN OPTIONS, Καβουσανού Δήμητρα & Ελευθερία - Πετράκη Στέλλα, Αγγλικά

Περιγραφή:  Κέντρο Εκμάθησης Αγγλικής Γλώσσας
Τηλέφωνα: 2831055096
Φαξ: 2831055097
Διεύθυνση: Μοάτσου 44, Ρέθυμνο 74100
URL: 
 
Συνολο Καταχωρήσεων: 49
Συνολο Κατηγοριών: 1