Διασκέδαση & Φαγητό Γρήγορο φαγητό & Delivery

2Doors

Περιγραφή:  Σφολιάτες, μπαγέτες, καφέδες, διανομή - delivery
Τηλέφωνα: 2831402848
Φαξ: 
Διεύθυνση: Τζανέ Μπουνιαλή 68 & Δημακοπούλου Γωνία, Ρέθυμνo 74100
URL: 
 
Συνολο Καταχωρήσεων: 81
Συνολο Κατηγοριών: 1