Υγεία & Ιατρική Κλινικές & Διαγνωστικά Εργαστήρια

Εγκέφαλος Ρεθύμνης

Περιγραφή:  Κλινική
Τηλέφωνα: 2831051878
Φαξ: 28310
Διεύθυνση: Δημοκρατίας 4 Ρέθυμνο 74100
URL: 
 
Συνολο Καταχωρήσεων: 21
Συνολο Κατηγοριών: 1