Υγεία & Ιατρική Κλινικές & Διαγνωστικά Εργαστήρια

Τζίνας Αλέξανδρος

Περιγραφή:  Ακτινολόγος
Τηλέφωνα: 2831021015
Φαξ: 2831021016
Διεύθυνση: Δρουλίσκου 12, Ρέθυμνο 74100
URL: 
 
Συνολο Καταχωρήσεων: 21
Συνολο Κατηγοριών: 1