Υγεία & Ιατρική Κλινικές & Διαγνωστικά Εργαστήρια

Καρατζά Αικατερίνη

Περιγραφή:  Ακτινολόγος, Ακτινολογικό εργαστήριο
Τηλέφωνα: 2831024211
Φαξ: 28310
Διεύθυνση: Πρεβελάκη 8, Ρέθυμνο 74100
URL: 
 
Συνολο Καταχωρήσεων: 21
Συνολο Κατηγοριών: 1