Υγεία & Ιατρική Κλινικές & Διαγνωστικά Εργαστήρια

Παπαδάκη - Φανουργάκη Μαρία

Περιγραφή:  Μικροβιολόγος
Τηλέφωνα: 2831026858
Φαξ: 28310
Διεύθυνση: Καλλ. Παρ. Σιγανού 4 Ρέθυμνο 74100
URL: 
 
Συνολο Καταχωρήσεων: 21
Συνολο Κατηγοριών: 1