Υγεία & Ιατρική Φαρμακεία

Kατσιμπράκη Kαλλιόπη

Περιγραφή:  Φαρμακείο
Τηλέφωνα: 2831022414 & 29784
Φαξ: 28310
Διεύθυνση: Mοάτσου 5, Ρέθυμνο 74100
URL: 
 
Συνολο Καταχωρήσεων: 77
Συνολο Κατηγοριών: 1