Παπαδάκη Αγγελική

Περιγραφή: Πολιτικός Μηχανικός, άδειες, μεσιτικά, διακοσμήσεις
Τηλέφωνο: 2831035132 Fax: 28310
Διεύθυνση: Βίκτωρος Ουγκώ 9, Ρέθυμνο 74100
URL: http:// Email:


Κατηγορία: Μηχανικοί & Κατασκευαστικές Εταιρίες
Σύνολο καταχωρίσεων: 0   Σύνολο κατηγοριών: 0