Σπίτι & Γραφείο Τεχνίτες & Συνεργεία

Θωμαδάκης Κωνσταντίνος

Ιδαίων Τέχνες, Υιοί Γρηγ. Σφακιανάκη ΟΕ

Ιωάννης Α. Δραγάσης

Ιωάννης Μαθιουδάκης Διαμαντοκοπές, χωματουργικές εργασίες

Καλημεράκης Ευάγγελος

Καλλιτσουνάκης Μιχάλης

Καλυβιανάκης Γ.

Καραμπασάκης Μιχάλης

Κελαράκη ΑΦΟΙ, Οικοδομικές - Χωματουργικές Εργασίες

Κιμιωνής Μ.

Κόκκας Ανδρέας

Κοκκινάκης Μαν.

Κοντογιάννης Αριστείδης

Κορνιλάκης Κ.

Κοτζάμπασης Νίκος

Κοτσαγας Κυριάκος

Κουτάντος Μανόλης

Κουτάντος Νικόλαος

Κουτελας Ανδρέας

Κούτζος Νικόλαος

Συνολο Καταχωρήσεων: 186
Συνολο Κατηγοριών: 1