Σπίτι & Γραφείο Τεχνίτες & Συνεργεία

Ανδρέας Βαλασσάκης

Περιγραφή:  Ηλεκτρολόγος, περιελίξεις μοτέρ, γεωτρήσεις, ηλεκτροπαράγωγα ζεύγη
Τηλέφωνα: 2831056980
Φαξ: 28310
Διεύθυνση: Δωδεκανήσου Περιβόλια, Ρέθυμνο 74100
URL: 
 
Συνολο Καταχωρήσεων: 186
Συνολο Κατηγοριών: 1