Βιομηχανία & Βιοτεχνία Εξοπλισμοί Ξεν/χείων & Εστιατορίων

Ζουμπουλάκη ΑΦΟΙ - Z Gas

Καλογεράκης Δημήτρης & ΣΙΑ ΟΕ

Κρητικάκης Α. & ΣΙΑ ΟΕ

Λεμπιδάκης Κωνσταντίνος & ΣΙΑ ΟΕ

ΛΕΥΚΟΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ, ΔΑΡΔΑΛΗΣ Σ. - ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ Λ. ΟΕ

Μαγεράκη ΑΦΟΙ ΟΕ

Μανιατάκη Αφοί Ο.Ε.

Μουρτζανού Ελένη

Νύκταρης Electronics ΑΕΒΕ

Παπαδογιάννης Μανόλης

Περακάκης Μάρκος Ε.Ε.

Πολίτης Εμμανουήλ

ΠΥΡΟΛΥΣΕΙΣ ΟΕ, Πετράκης Εμμανουήλ

Ράβε - Ξήλωνε, Τζανακάκη Πελαγία

ΣΑΒΒΑΚΗΣ Π. & ΣΙΑ Ο.Ε.

Σαρρής Μιχάλης

ΣΒΙΓΑΚΙ, Χρήστος Χαρίτων

Φουρναράκης Λευτέρης

Χνάρης Ιάκωβος

Συνολο Καταχωρήσεων: 36
Συνολο Κατηγοριών: 1