Βιομηχανία & Βιοτεχνία Εξοπλισμοί Ξεν/χείων & Εστιατορίων

ALMECO - ΑΛΜΕΚΟ ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ

Περιγραφή:  Βιομηχανία Επαγγελματικού Εξοπλισμού - Έπιπλα
Τηλέφωνα: 2831032111
Φαξ: 2831032573
Διεύθυνση: Γέφυρα Ζουρίδας 6ο χλμ. Ε.Ο. Ρεθύμνου - Χανίων, Ρέθυμνο 74100
URL: 
 
Συνολο Καταχωρήσεων: 36
Συνολο Κατηγοριών: 1