Βιομηχανία & Βιοτεχνία Εξοπλισμοί Ξεν/χείων & Εστιατορίων

Estiasis Expert, Παπαδάκης Μανούσος

Περιγραφή:  Επαγγελματικός εξοπλισμός cafe - bar - ξενοδοχείου
Τηλέφωνα: 2810222556
Φαξ: 2810222557
Διεύθυνση: Μετεώρων 10, Ηράκλειο 71307
URL: 
 
Συνολο Καταχωρήσεων: 36
Συνολο Κατηγοριών: 1