Βιομηχανία & Βιοτεχνία Εξοπλισμοί Ξεν/χείων & Εστιατορίων

MOBIAK ΑΕ - Αντιπρόσωπος Ρεθύμνου Γ.Ε. Βεριδάκης

Περιγραφή:  Πυροσβεστικά είδη, Μελέτες Πυρασφάλειας, Πυροσβεστήρες
Τηλέφωνα: 2831030360
Φαξ: 2831030360
Διεύθυνση: Κουρητών 11, Ρέθυμνο 74100
URL: 
 
Συνολο Καταχωρήσεων: 36
Συνολο Κατηγοριών: 1