Βιομηχανία & Βιοτεχνία Εξοπλισμοί Ξεν/χείων & Εστιατορίων

Smartwater - Πρατσινάκης Εμμανουήλ

Περιγραφή:  Φίλτρα νερού, επεξεργασία, καθαρισμός, ώσμωση.
Τηλέφωνα: 2831025474
Φαξ: 28310
Διεύθυνση: Ρέθυμνο 74100
URL: 
 
Συνολο Καταχωρήσεων: 36
Συνολο Κατηγοριών: 1