Βιομηχανία & Βιοτεχνία Εξοπλισμοί Ξεν/χείων & Εστιατορίων

Veluda S.A. - ΒΕΛΟΥΔΑ Α.Ε.

Περιγραφή:  Συστήματα καθαρισμού νερού - φιλτραρίσματος
Τηλέφωνα: 2831025800
Φαξ: 28310
Διεύθυνση: Πατρ. Αθηναγόρα 15, Ρέθυμνο 74100
URL: 
 
Συνολο Καταχωρήσεων: 36
Συνολο Κατηγοριών: 1