Βιομηχανία & Βιοτεχνία Εξοπλισμοί Ξεν/χείων & Εστιατορίων

BestClean, Αφοί Δασκαλάκη ΕΕ

Περιγραφή:  Βιομηχανικά πλυντήρια ιματισμού
Τηλέφωνα: 2834020400
Φαξ: 2834020401
Διεύθυνση: Πέραμα, Ρέθυμνο 74052
URL: 
 
Συνολο Καταχωρήσεων: 36
Συνολο Κατηγοριών: 1