Βιομηχανία & Βιοτεχνία Εξοπλισμοί Ξεν/χείων & Εστιατορίων

Α.Κ. ΚΡΗ Κλουβάτος Νεκτάριος

Περιγραφή:  Εξοπλισμοί Ξενοδοχείων - Εστιατορίων - Ζαχαροπλαστείων
Τηλέφωνα: 2831055201
Φαξ: 28310
Διεύθυνση: Κόμβος Ατσιπόπουλου Ρέθυμνο 74100
URL: 
 
Συνολο Καταχωρήσεων: 36
Συνολο Κατηγοριών: 1