Βιομηχανία & Βιοτεχνία Εξοπλισμοί Ξεν/χείων & Εστιατορίων

Βεργίτσης Ιωάννης & ΣΙΑ ΟΕΕ

Περιγραφή:  Εξοπλισμοί Ξενοδοχείων - Εστιατορίων - Ζαχαροπλαστείων
Τηλέφωνα: 2831023907
Φαξ: 28310
Διεύθυνση: Κολοκοτρώνη 36 Ρέθυμνο 74100
URL: 
 
Συνολο Καταχωρήσεων: 36
Συνολο Κατηγοριών: 1