Βιομηχανία & Βιοτεχνία Εξοπλισμοί Ξεν/χείων & Εστιατορίων

ΕΠΙΛΟΓΗ

Περιγραφή:  Εξοπλισμοί Ξενοδοχείων, Υφασμάτα, Κουρτίνες
Τηλέφωνα: 2831053516
Φαξ: 2831029585
Διεύθυνση: Ασκούτση 2 & Κουντουριώτη Ρέθυμνο 74100
URL: 
 
Συνολο Καταχωρήσεων: 36
Συνολο Κατηγοριών: 1