Βιομηχανία & Βιοτεχνία Εξοπλισμοί Ξεν/χείων & Εστιατορίων

ΕΡ ΟΙΚΟΣ

Περιγραφή:  Εξοπλισμοί Ξενοδοχείων, Εστιατορίων, Ζαχαροπλαστείων
Τηλέφωνα: 2831027130
Φαξ: 28310
Διεύθυνση: Αντ/ρχου Βασιλάκη 15 Ρέθυμνο 74100
URL: 
 
Συνολο Καταχωρήσεων: 36
Συνολο Κατηγοριών: 1