Βιομηχανία & Βιοτεχνία Εξοπλισμοί Ξεν/χείων & Εστιατορίων

ΒΙΟΤΖΑ, Τζαγκαράκης Α. & Η. ΑΒΕΕ

Περιγραφή:  Εξοπλισμοί ξενοδοχείων - καταστημάτων
Τηλέφωνα: 2831026902
Φαξ: 28310
Διεύθυνση: Μαχ. Κρήτης 78, Ρέθυμνο 74100
URL: 
 
Συνολο Καταχωρήσεων: 36
Συνολο Κατηγοριών: 1