Εμπόριο & Αγορές Αρτοποιεία & Ζαχαροπλαστεία

Ανυφαντάκη - Λογιάκη Αγγελική

Περιγραφή:  Ζαχαροπλαστείο
Τηλέφωνα: 28310
Φαξ: 28310
Διεύθυνση: Δαριβιανά, Δήμος Λάμπης 74053
URL: 
 
Συνολο Καταχωρήσεων: 81
Συνολο Κατηγοριών: 1