Εμπόριο & Αγορές Τρόφιμα

Βιεσαπ. ΟΒΕΕ

Περιγραφή:  Ελαιόλαδα, Ελιές
Τηλέφωνα: 2831022763
Φαξ: 28310
Διεύθυνση: Ε. Πορτάλιου 21 Ρέθυμνο 74100
URL: 
 
Συνολο Καταχωρήσεων: 32
Συνολο Κατηγοριών: 1