Εμπόριο & Αγορές Τρόφιμα

Ελαιοεξαγωγική ΑΕ

Περιγραφή:  Ελαιόλαδα, Ελιές
Τηλέφωνα: 2831026912
Φαξ: 28310
Διεύθυνση: Πλ. Ηρωών 33 Ρέθυμνο 74100
URL: 
 
Συνολο Καταχωρήσεων: 32
Συνολο Κατηγοριών: 1