Εμπόριο & Αγορές Τρόφιμα

Θαλασσινή Αγορά Α.Ε. Αναστασάκης ΑΕΒΞΕ

Περιγραφή:  Ιχθυοπωλείο
Τηλέφωνα: 2831056431
Φαξ: 28310
Διεύθυνση: Δημητρακάκη 15, Ρέθυμνο 74100
URL: 
 
Συνολο Καταχωρήσεων: 32
Συνολο Κατηγοριών: 1