Εμπόριο & Αγορές Τρόφιμα

Λαδάκη Αφοί

Περιγραφή:  Ιχθυοπωλείο
Τηλέφωνα: 2831058338
Φαξ: 28310
Διεύθυνση: Μ. Πορτάλιου 13, Ρέθυμνο 74100
URL: 
 
Συνολο Καταχωρήσεων: 32
Συνολο Κατηγοριών: 1