Εμπόριο & Αγορές Τρόφιμα

Μιχελιδάκη Κ.

Περιγραφή: 

Ιχθυοπωλείο

Τηλέφωνα: 2831025030
Φαξ: 28310
Διεύθυνση: Εθν. Αντιστάσεως 16, Ρέθυμνο 74100
URL: 
 
Συνολο Καταχωρήσεων: 32
Συνολο Κατηγοριών: 1