Εμπόριο & Αγορές Χονδρικό Εμπόριο

Δουκάκης Α. Β. ΟΕ

Περιγραφή:  Τσιγάρα, πούρα, κάρτες, προϊόντα καπνού
Τηλέφωνα: 2831023940
Φαξ: 28310
Διεύθυνση: Π. Σιγανού 3, Ρέθυμνο 74100
URL: 
 
Συνολο Καταχωρήσεων: 11
Συνολο Κατηγοριών: 1