Εμπόριο & Αγορές Χονδρικό Εμπόριο

Καψάλης Χαράλαμπος

Περιγραφή:  Εμπορικός Αντιπρόσωπος
Τηλέφωνα: 2831026412
Φαξ: 28310
Διεύθυνση: Κνωσσού 12, Ρέθυμνο 74100
URL: 
 
Συνολο Καταχωρήσεων: 11
Συνολο Κατηγοριών: 1