Τεχνολογία & Πληροφορική Μηχανογράφηση & Μηχανοργάνωση

ODY PC Systems, Μπαστάκης Οδυσσέας

Περιγραφή:  Επισκευή και εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, laptop, tablet και κινητών
Τηλέφωνα: 2831032021
Φαξ: 
Διεύθυνση: Χαρ. Λιανδρή Ατσιπόπουλο, Ρέθυμνο 74100
URL: 
 
Συνολο Καταχωρήσεων: 37
Συνολο Κατηγοριών: 1