Τεχνολογία & Πληροφορική Τηλεπικοινωνίες & Δίκτυα

TECHNOLAND - Παραγιουδάκης Ιωάννης

Περιγραφή:  Κινητή τηλεφωνία
Τηλέφωνα: 2834022112
Φαξ: 2834020030
Διεύθυνση: Πέραμα Δήμου Γεροποτάμου 74052
URL: 
 
Συνολο Καταχωρήσεων: 10
Συνολο Κατηγοριών: 1